فلزات

معامله فلزات قیمتی که بعنوان دارایی های امن شناخته شده است، توجه معامله گرانی را که به دنبال ایجاد تعادل در پورتفولیوی سرمایه‌گذاری و مصون سازی در مقابل تورم. هستند جلب کرده است. اینها بدلیل ارزش ذاتی که دارند بویژه در زمان عدم قطعیت اقتصادی ارزشمند هستند. محبوبترین و متداولترین فلز گرانبها طلا است. 

نماد نام اندازه حجم قرارداد کمیسیون حاشیه سود تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز روز هاى معاملاتى ساعات معاملاتى
GC Gold Futures 100 oz $10 $2000 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
SI Silver Futures 5000 oz $10 $2500 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
HG Copper Futures 25000 pounds $10 $1000 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
    • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).
نماد نام اندازه حجم قرارداد کمیسیون حاشیه سود تفاوت بین نرخ خرید ونرخ فروش یک ارز روز هاى معاملاتى ساعات معاملاتى
XAUUSD Gold Spot 100 oz $0 $1500 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
XAGUSD Silver Spot 5000 oz $0 $2500 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
XAUEUR Gold Spot Euro 100 oz $0 $1500 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
XAGEUR Silver Spot Euro 5000 oz $0 $2500 floating Mon - Fri 01:00 - 24:00
    • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).